DELA verschijnt ten tonele bij de Universiteit van Nederland

universiteit van nederland

De Universiteit van Nederland brengt wetenschap en kennis van de collegezaal naar het grote publiek, dit past precies in de visie die coöperatie DELA (dat officieel staat voor ‘Draagt Elkanders Lasten’) uitdraagt. Om kennis voor iedereen mogelijk te (blijven) maken, wordt DELA daarom sponsor van de Universiteit van Nederland, waarmee zij  meer kan betekenen voor haar leden en voor de Nederlandse samenleving.

De Universiteit van Nederland

De Universiteit van Nederland werd in 2013 gelanceerd onder leiding van Alexander Klöpping en Marten Blankensteijn. De website toont iedere werkdag een 15 minuten durend college van een hoogleraar die, ondanks de ogenschijnlijke oninteressante of moeilijke onderwerpen, diens wetenschap overdonderend aan het publiek weet over te brengen. Met meer dan 250 hoorcolleges en meer dan 10 miljoen views is het concept een regelrechte topper te noemen. 

“Bij het college over aansprakelijkheidsrecht, dat me eigenlijk niet echt een inspirerend onderwerp leek, was ik het meest verrast. Mag je bijvoorbeeld je aansprakelijkheidsverzekering gebruiken als je rode wijn over de bank gooit bij vrienden? Nee, want dan zou je dat de hele tijd bij elkaar kunnen doen om nieuwe meubels te kopen.”- Initiator Marten Blankensteijn in het beginstadium van de Universiteit van Nederland

Een uitvaartverzekeraar en een universiteit?

Een samenwerking tussen de Universiteit van Nederland en een uitvaartverzekeraar- en verzorger ligt  misschien niet direct voor de hand, maar toch vullen beide partijen elkaar goed aan. “We willen mensen inspireren om door te geven wat van waarde is in het leven”, legt Edward van Wingerden uit, manager coöperatie en innovatie bij DELA. “Dat geldt ook voor kennis en wetenschap. De Universiteit van Nederland biedt de hoogleraren een platform om op een nieuwe, laagdrempelige manier hun liefde voor het vak mee te geven aan jonge generaties.” Een samenwerking met de Universiteit van Nederland past dus prima bij het gedachtegoed van DELA ‘Wat je meegeeft, is wat je straks achterlaat’.

Klöpping laat weten trots te zijn dat DELA zich als sponsor aan de Universiteit van Nederland heeft verbonden. “DELA vindt ook dat het doorgeven van waarden en kennis belangrijk is voor nieuwe generaties”, verklaart hij de samenwerking. “Die overtuiging bindt ons, en dit dragen we vanaf nu samen uit via onze Universiteit.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2018 KL POLL. All Rights Reserved.