Literatuuronderzoek

Al het onderzoek wat gedaan wordt op universiteiten, heeft al basis een literatuuronderzoek. Voor dit eerste basisonderzoek wordt wetenschappelijke literatuur onderzocht om een vraagstelling voor het onderzoek te kunnen formuleren. Een literatuuronderzoek is niet zomaar een kort onderzoek, maar moet op een adequate wijze worden gedaan als voorbereiding op het volgende onderzoek. Een literatuuronderzoek wordt gedaan aan de hand van een aantal stappen.

Eerste stap: Een probleemstelling formuleren

Bij het doen van een onderzoek, is het van belang om te beginnen met een probleemstelling. In deze probleemstelling wordt zo geformuleerd dat hiermee het onderzoeksgebied duidelijk wordt omschreven en afgebakend. Een goede probleemstelling zorgt ervoor dat er een duidelijke, maar wel ruime vraag is ontstaan, waar deelvragen uit opgesteld worden om vervolgens onderzoek te kunnen gaan doen.

Tweede stap: Een hypothese formuleren

Vanuit de probleemstelling wordt een voorlopig antwoord op de hoofdvraag van het onderzoek gegeven. Dit antwoord, de hypothese, zal in het literatuuronderzoek worden bevestigd of worden weerlegd. De hypothese zorgt ervoor dat het onderzoek in een bepaalde richting gestuurd wordt en specifieker gemaakt wordt zodat er niet teveel afgeweken kan worden.

Derde stap: Aansluitende literatuur verzamelen

Om verder te komen in het literatuuronderzoek, is het van belang om te zoeken naar de juiste literatuur. Vroeger werd dit in een bibliotheek gedaan, met de hulp van docenten of de bibliothecaris, maar tegenwoordig zijn veel van deze diensten gedigitaliseerd. Zo zijn er op veel universiteiten digitale databases te vinden van de boeken in de bibliotheek en is het mogelijk om veel boeken te verkrijgen als e-book voor de e-reader. Bij het verzamelen van literatuur is het van belang om te zoeken naar recente literatuur, in plaats van het terugvallen op klassieke stukken.

Vierde stap: Literatuur uitwerken

Als laatste stap in het literatuuronderzoek wordt de literatuur gelezen en verwerkt tot een onderzoeksverslag. Een tip hierbij is om het verslag niet te langdradig te maken. Dit kan het beste gedaan worden door de tekst in korte stukken samen te vatten en vervolgens hier een verslag van te maken. Ook het systematisch weergeven van de informatie is een handige manier om de informatie te verwerken en te presenteren in het verslag. Het literatuuronderzoek is bedoeld als naslagwerk voor de student zelf, om hiermee een onderzoek verder te kunnen ondersteunen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2019 KL POLL. All Rights Reserved.